söndag 1 februari 2009

0 Presentation av mitt examensarbete

I torsdags (29/1) presenterade jag äntligen mitt examensarbete på IT-universitetet. Det är verkligen skönt att få det gjort och min opponent kom med några bra förslag på förbättringar på rapporten. Rapporten gjordes på engelska men tänkte lägga in den svenska sammanfattningen här.

I detta arbete beskrivs skapandet av grafiska gränssnitts prototyper baserade på observationer och intervjuer för att förbättra programmet Vehicle Information Diagnostics for Aftersales (VIDA). Denna applikation administreras av Volvo Cars Customer Service (VCCS) och används världen över på Volvos verkstäder. Dessa prototyper utvärderades av slutanvändare i en iterativ process för att stärka användarupplevelsen och för att eliminera problem kopplade till användargränssnittet.

I VIDA finns en mängd funktioner; användaren kan kommunicera med en Volvo bil med hjälp av Bluetooth, uppdatera mjukvara som finns i styrenheterna i bilen, läsa felsökningsdokument som hjälper mekaniker att diagnostisera bilens fel, man kan läsa beskrivningar av hur man byter ut delar
av bilen och även beskrivningar av hur specifika delar är designade. I VIDA finns det en sökfunktion för att hitta alla dessa reparationsdokument och reservdelar. Dock har det kommit klagomål från marknaden att denna sökfunktion inte är särskilt bra. Problemen sträcker sig från att användare beställer fel reservdel till att sökandet efter dokument går långsamt.

Resultatet blev två koncept som beskrevs som användarfall och Photoshop/Powerpoint prototyper. Slutsatsen är att dessa förslagna koncept är lovande men att det behövs mer användbarhetstester för att kunna avgöra om de är mer användbara än den nuvarande versionen. Men reaktionen från personal på VCCS och slutanvändare har varit mycket positiv vilket visar på konceptens potential. Rapporten visar också på att det finns förbättringar att göra både inom användbarhet och Vidas prestation.

Skicka en kommentar 0 kommentarer:

Skicka en kommentar